pomočnica direktorja za upravno-kadrovsko področje

Telefon:
+386 1 470 64 13
Faks:
+386 1 425 77 93
E-naslov: